Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22  (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetar ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2015/05/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/05/22)

» Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe  (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam (opublikowano: 2015/05/20)

» Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze (opublikowano: 2015/05/20)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali (opublikowano: 2015/05/18)

» Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji (opublikowano: 2015/05/15)

» Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie (opublikowano: 2015/05/08)

» Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2015/05/06)

» Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym (opublikowano: 2015/04/27)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP (opublikowano: 2015/04/23)

» Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego (opublikowano: 2015/04/20)

» Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (opublikowano: 2015/04/10)

» Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (opublikowano: 2015/03/30)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/03/27)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2015/03/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP (opublikowano: 2015/03/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/03/26)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP (opublikowano: 2015/03/26)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 (opublikowano: 2015/03/26)

» Odwołanie przetargu n adzierżawe grunt Granitowa 45 (opublikowano: 2015/03/24)

» Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2015/03/02)

» Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (opublikowano: 2015/03/02)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu (opublikowano: 2015/03/02)

» przetarg nieograniczony - wywóz nieczystoścui płynnych (opublikowano: 2015/02/04)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/01/29)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/01/29)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/01/29)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 (opublikowano: 2015/01/29)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/01/29)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego  (opublikowano: 2015/01/29)

» przetag nieograniczony - Zakup energii elektrycznej (opublikowano: 2015/01/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych (opublikowano: 2015/01/16)

» Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2015/01/16)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat (opublikowano: 2015/01/16)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z pzreznaczenim pod lokalizację garaży tymczasowych (opublikowano: 2015/01/16)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 (opublikowano: 2015/01/16)

» Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna  (opublikowano: 2014/12/29)

» Przetrag ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2014/12/22)

» Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/08)

» Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2014/12/08)

» Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (opublikowano: 2014/12/08)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP (opublikowano: 2014/12/04)

» Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przezaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego  (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawędzierżawę w drodze przetargu ograniczonego  (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonegop do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/12/01)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2014/11/13)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2014/11/13)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal (opublikowano: 2014/11/13)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami (opublikowano: 2014/10/30)

» Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego (opublikowano: 2014/10/27)

» Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa (opublikowano: 2014/10/24)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/10/15)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin  (opublikowano: 2014/10/15)

» Informacja o anulowaniu wykazów  (opublikowano: 2014/10/07)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2014/10/01)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celuscalenie lokali w jedenlokal (opublikowano: 2014/10/01)

» Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (opublikowano: 2014/09/02)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech (opublikowano: 2014/08/28)

» Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2014/08/20)

» Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem (opublikowano: 2014/08/20)

» Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2014/08/20)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2014/08/18)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal (opublikowano: 2014/08/18)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2014/08/14)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/08/11)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej  (opublikowano: 2014/08/11)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 (opublikowano: 2014/08/11)

» przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat (opublikowano: 2014/08/07)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe (opublikowano: 2014/08/06)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe (opublikowano: 2014/08/06)

» Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/07/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. (opublikowano: 2014/07/17)

» Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem (opublikowano: 2014/07/17)

» Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem (opublikowano: 2014/07/17)

» Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam (opublikowano: 2014/07/16)

» Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie (opublikowano: 2014/07/11)

» Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe (opublikowano: 2014/07/10)

» Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych (opublikowano: 2014/07/10)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2014/06/30)

» Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2014/06/30)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2014/06/18)

» Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej (opublikowano: 2014/06/17)

» Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 (opublikowano: 2014/06/12)

» Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych (opublikowano: 2014/06/12)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy (opublikowano: 2014/06/09)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie (opublikowano: 2014/06/09)

» Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP (opublikowano: 2014/06/02)

» Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/06/02)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 (opublikowano: 2014/06/02)

» Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) (opublikowano: 2014/06/02)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2014/05/23)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego (opublikowano: 2014/05/23)

» Informacja o wyborze oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (opublikowano: 2014/05/12)

» Przetarg ustni nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/04/28)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2014/04/28)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin (opublikowano: 2014/04/28)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") (opublikowano: 2014/04/23)

» Informacja o wyborze oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (opublikowano: 2014/04/10)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat (opublikowano: 2014/04/07)

» Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin (opublikowano: 2014/03/07)

» Wykaz mieszkań przy ul. Mierniczej 24-26 na sprzedaż (opublikowano: 2011/03/30)

» Mieszkania na sprzedaż przy ul. Mierniczej w Szczecinie (opublikowano: 2010/04/30)

 

[powrót]