Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie (opublikowano: 2015/07/02)

» Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej (opublikowano: 2015/06/29)

» Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 (opublikowano: 2015/06/25)

» Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji (opublikowano: 2015/06/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie (opublikowano: 2015/06/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego  (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierguchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie (opublikowano: 2015/06/16)

» Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie (opublikowano: 2015/06/03)

» Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych (opublikowano: 2015/06/03)

» Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna (opublikowano: 2015/05/28)

» Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji (opublikowano: 2015/05/15)

» Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie (opublikowano: 2015/05/08)

» Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (opublikowano: 2015/04/10)

» przetarg nieograniczony - wywóz nieczystoścui płynnych (opublikowano: 2015/02/04)

» przetag nieograniczony - Zakup energii elektrycznej (opublikowano: 2015/01/21)

» Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna  (opublikowano: 2014/12/29)

» Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie (opublikowano: 2014/07/11)

» Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej (opublikowano: 2014/06/17)

» Informacja o wyborze oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (opublikowano: 2014/05/12)

» Informacja o wyborze oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (opublikowano: 2014/04/10)

» Wykaz mieszkań przy ul. Mierniczej 24-26 na sprzedaż (opublikowano: 2011/03/30)

» Mieszkania na sprzedaż przy ul. Mierniczej w Szczecinie (opublikowano: 2010/04/30)

 

[powrót]