Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu (opublikowano: 2016/01/20)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2016/01/13)

» przetag nieograniczony - Zakup energii elektrycznej (opublikowano: 2016/01/13)

» Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew (opublikowano: 2016/01/08)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota" (opublikowano: 2015/12/22)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 (opublikowano: 2015/12/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 (opublikowano: 2015/12/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 (opublikowano: 2015/12/18)

» Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem (opublikowano: 2015/12/04)

» Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/12/01)

» Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony (opublikowano: 2015/12/01)

» Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/12/01)

» Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony (opublikowano: 2015/12/01)

» Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/12/01)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie (opublikowano: 2015/11/19)

» Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych (opublikowano: 2015/11/16)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 (opublikowano: 2015/11/09)

» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2015/11/09)

» Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/11/09)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP (opublikowano: 2015/11/06)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy (opublikowano: 2015/11/02)

» Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam (opublikowano: 2015/10/12)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/10/05)

» Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 (opublikowano: 2015/09/29)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami (opublikowano: 2015/08/05)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS (opublikowano: 2015/06/23)

» Wykaz mieszkań przy ul. Mierniczej 24-26 na sprzedaż (opublikowano: 2011/03/30)

» Mieszkania na sprzedaż przy ul. Mierniczej w Szczecinie (opublikowano: 2010/04/30)

 

[powrót]