Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 (opublikowano: 2015/09/01)

» WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 (opublikowano: 2015/09/01)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych (opublikowano: 2015/08/26)

» Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie (opublikowano: 2015/08/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami (opublikowano: 2015/08/05)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 (opublikowano: 2015/07/31)

» przetarg nieograniczony - roboty zduńskie (opublikowano: 2015/07/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/07/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/07/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej (opublikowano: 2015/07/21)

» Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (opublikowano: 2015/07/20)

» Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie (opublikowano: 2015/07/07)

» Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie (opublikowano: 2015/07/02)

» Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej (opublikowano: 2015/06/29)

» Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 (opublikowano: 2015/06/25)

» Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji (opublikowano: 2015/06/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie (opublikowano: 2015/06/22)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierguchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego  (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie (opublikowano: 2015/06/16)

» Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych (opublikowano: 2015/06/03)

» Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna (opublikowano: 2015/05/28)

» Wykaz mieszkań przy ul. Mierniczej 24-26 na sprzedaż (opublikowano: 2011/03/30)

» Mieszkania na sprzedaż przy ul. Mierniczej w Szczecinie (opublikowano: 2010/04/30)

 

[powrót]