Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/10/05)

» Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa (opublikowano: 2015/10/05)

» Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. (opublikowano: 2015/10/05)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 (opublikowano: 2015/10/02)

» Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 (opublikowano: 2015/09/29)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP (opublikowano: 2015/09/25)

» Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych (opublikowano: 2015/09/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/09/08)

» WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 (opublikowano: 2015/09/01)

» WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 (opublikowano: 2015/09/01)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych (opublikowano: 2015/08/26)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży (opublikowano: 2015/08/26)

» Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie (opublikowano: 2015/08/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami (opublikowano: 2015/08/05)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 (opublikowano: 2015/07/31)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/07/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/07/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej (opublikowano: 2015/07/21)

» Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem (opublikowano: 2015/07/20)

» Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem (opublikowano: 2015/07/20)

» Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 (opublikowano: 2015/06/25)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP (opublikowano: 2015/06/23)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego  (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierguchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2015/06/17)

» Wykaz mieszkań przy ul. Mierniczej 24-26 na sprzedaż (opublikowano: 2011/03/30)

» Mieszkania na sprzedaż przy ul. Mierniczej w Szczecinie (opublikowano: 2010/04/30)

 

[powrót]