Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Partycypacja Lista lokali

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NA INWESTYCJI POD NAZWĄ „ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA PRZY UL. POKŁADOWEJ/E.GIERCZAK/OFICERSKIE/DRUKARSKIEJ/MASZTOWEJ – ETAP I”

l.p. Adres Liczba pokoi Wartość partycypacji Piętro Powierzchnia Budynek
1 Fregaty 21/1 2 53300.60zł parter 53.13m2 A6
2 Fregaty 21/2 2 46318.20zł parter 46.17m2 A6
3 Fregaty 21/3 3 65048.10zł parter 64.84m2 A6
4 Fregaty 21/4 2 49127.20zł parter 48.97m2 A6
5 Fregaty 21/5 2 53089.90zł I piętro 52.92m2 A6
6 Fregaty 21/6 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A6
7 Fregaty 21/7 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A6
8 Fregaty 21/8 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A6
9 Fregaty 21/9 2 53089.90zł II piętro 52.92m2 A6
10 Fregaty 21/10 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A6
11 Fregaty 21/11 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A6
12 Fregaty 21/12 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A6
13 Fregaty 21/13 2 48445.00zł III piętro 48.29m2 A6
14 Fregaty 21/15 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A6
15 Fregaty 21/16 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A6
16 Fregaty 23/1 2 49127.20zł parter 48.97m2 A6
17 Fregaty 23/2 3 65048.10zł parter 64.84m2 A6
18 Fregaty 23/4 1 47532.10zł parter 47.38m2 A6
19 Fregaty 23/5 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A6
20 Fregaty 23/6 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A6
21 Fregaty 23/7 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A6
22 Fregaty 23/8 2 54674.90zł I piętro 54.50m2 A6
23 Fregaty 23/9 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A6
24 Fregaty 23/10 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A6
25 Fregaty 23/11 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A6
26 Fregaty 23/12 2 54674.90zł II piętro 54.50m2 A6
27 Fregaty 23/13 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A6
28 Fregaty 23/14 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A6
29 Fregaty 23/15 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A6
30 Fregaty 23/16 2 46930.20zł III piętro 46.78m2 A6
31 Fregaty 11/1 2 49127.20zł parter 48.97m2 A7
32 Fregaty 11/2 3 565049.00zł parter 64.84m2 A7
33 Fregaty 11/3 2 46318.20zł parter 46.17m2 A7
34 Fregaty 11/4 2 55166.50zł parter 54.99m2 A7
35 Fregaty 11/5 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A7
36 Fregaty 11/6 3 64998.50zł I piętro 64.79m2 A7
37 Fregaty 11/7 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A7
38 Fregaty 11/8 2 54975.90zł I piętro 54.80m2 A7
39 Fregaty 11/9 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A7
40 Fregaty 11/10 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A7
41 Fregaty 11/11 46157.70zł II piętro 46.01m2 A7
42 Fregaty 11/12 2 54974.90zł II piętro 54.80m2 A7
43 Fregaty 11/13 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A7
44 Fregaty 11/14 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A7
45 Fregaty 11/15 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A7
46 Fregaty 11/16 2 47140.80zł III piętro 46.99m2 A7
47 Fregaty 13/1 2 53300.60zł parter 53.13m2 A7
48 Fregaty 13/2 2 46318.20zł parter 46.17m2 A7
49 Fregaty 13/3 3 65048.10zł parter 64.84m2 A7
50 Fregaty 13/4 2 49127.20zł parter 48.97m2 A7
51 Fregaty 13/5 2 53089.90zł I piętro 52.92m2 A7
52 Fregaty 13/6 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A7
53 Fregaty 13/7 3 64957.90zł I piętro 64.75m2 A7
54 Fregaty 13/8 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A7
55 Fregaty 13/9 2 53089.90zł II piętro 52.92m2 A7
56 Fregaty 13/10 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A7
57 Fregaty 13/11 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A7
58 Fregaty 13/12 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A7
59 Fregaty 13/13 2 48445.00zł III piętro 48.29m2 A7
60 Fregaty 13/14 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A7
61 Fregaty 13/15 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A7
62 Fregaty 13/16 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A7
63 Fregaty 7/1 2 49127.20zł parter 48.97m2 A8
64 Fregaty 7/2 3 65048.10zł parter 64.84m2 A8
65 Fregaty 7/3 2 46318.20zł parter 46.17m2 A8
66 Fregaty 7/4 2 55166.50zł parter 54.99m2 A8
67 Fregaty 7/5 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A8
68 Fregaty 7/6 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A8
69 Fregaty 7/7 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A8
70 Fregaty 7/8 2 54975.90zł I piętro 54.80m2 A8
71 Fregaty 7/9 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A8
72 Fregaty 7/10 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A8
73 Fregaty 7/11 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A8
74 Fregaty 7/12 2 54975.90zł II piętro 54.80m2 A8
75 Fregaty 7/13 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A8
76 Fregaty 7/14 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A8
77 Fregaty 7/15 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A8
78 Fregaty 7/16 2 47140.80zł III piętro 46.99m2 A8
79 Fregaty 9/1 2 53300.60zł parter 53.13m2 A8
80 Fregaty 9/2 2 46318.20zł parter 46.17m2 A8
81 Fregaty 9/3 3 65048.10zł parter 64.84m2 A8
82 Fregaty 9/4 2 49127.20zł parter 48.97m2 A8
83 Fregaty 9/5 2 53089.90zł I piętro 52.92m2 A8
84 Fregaty 9/6 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A8
85 Fregaty 9/7 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A8
86 Fregaty 9/8 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A8
87 Fregaty 9/9 2 53089.90zł II piętro 52.92m2 A8
88 Fregaty 9/10 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A8
89 Fregaty 9/11 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A8
90 Fregaty 9/12 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A8
91 Fregaty 9/13 2 48445.00zł III piętro 48.29m2 A8
92 Fregaty 9/14 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A8
93 Fregaty 9/15 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A8
94 Fregaty 9/16 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A8
95 Fregaty 3/1 2 49127.20zł parter 48.97m2 A9
96 Fregaty 3/2 3 65048.10zł parter 64.84m2 A9
97 Fregaty 3/3 2 46318.20zł parter 46.17m2 A9
98 Fregaty 3/4 2 47532.10zł parter 47.38m2 A9
99 Fregaty 3/5 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A9
100 Fregaty 3/6 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A9
101 Fregaty 3/7 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A9
102 Fregaty 3/8 2 54765.20zł I piętro 54.59m2 A9
103 Fregaty 3/9 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A9
104 Fregaty 3/10 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A9
105 Fregaty 3/11 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A9
106 Fregaty 3/12 2 54765.20zł II piętro 54.59m2 A9
107 Fregaty 3/13 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A9
108 Fregaty 3/14 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A9
109 Fregaty 3/15 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A9
110 Fregaty 3/16 2 46930.20zł III piętro 46.78m2 A9
111 Fregaty 5/1 2 53300.60zł parter 53.13m2 A8
112 Fregaty 5/2 2 46318.20zł parter 46.17m2 A8
113 Fregaty 5/3 3 65048.10zł parter 64.84m2 A8
114 Fregaty 5/4 2 49127.20zł parter 48.97m2 A8
115 Fregaty 5/5 2 53089.90zł I piętro 52.92m2 A8
116 Fregaty 5/6 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 A8
117 Fregaty 5/7 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 A8
118 Fregaty 5/8 2 48956.60zł I piętro 48.80m2 A8
119 Fregaty 5/9 2 53089.90zł II piętro 52.92m2 A8
120 Fregaty 5/10 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 A8
121 Fregaty 5/11 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 A8
122 Fregaty 5/12 2 48826.20zł II piętro 48.67m2 A8
123 Fregaty 5/13 2 48445.00zł III piętro 48.29m2 A8
124 Fregaty 5/14 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 A8
125 Fregaty 5/15 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 A8
126 Fregaty 5/16 2 48826.20zł III piętro 48.67m2 A8
127 Fregaty 1/1 2 53300.60zł parter 53.13m2 C
128 Fregaty 1/2 2 46318.20zł parter 46.17m2 C
129 Fregaty 1/3 3 65048.10zł parter 64.84m2 C
130 Fregaty 1/4 2 46318.20zł parter 46.17m2 C
131 Fregaty 1/5 2 55166.50zł parter 54.99m2 C
132 Fregaty 1/6 2 53089.90zł I piętro 52.92m2 C
133 Fregaty 1/7 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 C
134 Fregaty 1/8 3 64998.00zł I piętro 64.79m2 C
135 Fregaty 1/9 2 46157.70zł I piętro 46.01m2 C
136 Fregaty 1/10 2 54975.90zł I piętro 54.80m2 C
137 Fregaty 1/11 2 53089.90zł II piętro 52.92m2 C
138 Fregaty 1/12 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 C
139 Fregaty 1/13 3 64767.20zł II piętro 64.56m2 C
140 Fregaty 1/14 2 46157.70zł II piętro 46.01m2 C
141 Fregaty 1/15 2 54975.90zł II piętro 54.80m2 C
142 Fregaty 1/16 2 48445.00zł III piętro 48.29m2 C
143 Fregaty 1/17 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 C
144 Fregaty 1/18 2 54584.70zł III piętro 54.41m2 C
145 Fregaty 1/19 2 46157.70zł III piętro 46.01m2 C
146 Fregaty 1/20 2 47140.80zł III piętro 46.99m2 C
147 Fregaty 15/1 2 53902.50zł parter 53.73m2 B2
148 Fregaty 15/2 2 48525.30zł parter 48.37m2 B2
149 Fregaty 15/3 3 64666.90zł parter 64.46m2 B2
150 Fregaty 15/4 2 53711.90zł I piętro 53.54m2 B2
151 Fregaty 15/5 2 48475.10zł I piętro 48.32m2 B2
152 Fregaty 15/6 3 66723.50zł I piętro 66.51m2 B2
153 Fregaty 15/7 2 53601.50zł II piętro 53.43m2 B2
154 Fregaty 15/8 2 54303.80zł II piętro 54.13m2 B2
155 Fregaty 15/9 3 64365.90zł II piętro 64.16m2 B2
156 Fregaty 15/10 2 53601.50zł III piętro 53.43m2 B2
157 Fregaty 15/11 2 48194.20zł III piętro 48.04m2 B2
158 Fregaty 15/12 3 64365.90zł III piętro 64.16m2 B2
159 Fregaty 17/1 2 53902.50zł parter 53.73m2 B2
160 Fregaty 17/2 2 48525.30zł parter 48.37m2 B2
161 Fregaty 17/3 3 64666.90zł parter 64.46m2 B2
162 Fregaty 17/4 2 53711.90zł I piętro 53.54m2 B2
163 Fregaty 17/5 2 54825.40zł I piętro 54.65m2 B2
164 Fregaty 17/6 3 64486.30zł I piętro 64.28m2 B2
165 Fregaty 17/7 2 53601.50zł II piętro 53.43m2 B2
166 Fregaty 17/8 2 48424.90zł II piętro 48.27m2 B2
167 Fregaty 17/9 3 64365.90zł II piętro 64.16m2 B2
168 Fregaty 17/10 2 55838.70zł III piętro 55.66m2 B2
169 Fregaty 17/11 2 48194.20zł III piętro 48.04m2 B2
170 Fregaty 17/12 3 66603.10zł III piętro 66.39m2 B2
171 Fregaty 19/1 3 64666.90zł parter 64.46m2 B2
172 Fregaty 19/2 2 48525.30zł parter 48.37m2 B2
173 Fregaty 19/3 2 53902.50zł parter 53.73m2 B2
174 Fregaty 19/4 3 66723.50zł I piętro 66.51m2 B2
175 Fregaty 19/5 2 48475.10zł I piętro 48.32m2 B2
176 Fregaty 19/6 2 55949.00zł I piętro 55.77m2 B2
177 Fregaty 19/7 3 64365.90zł II piętro 64.16m2 B2
178 Fregaty 19/8 2 54303.80zł II piętro 54.13m2 B2
179 Fregaty 19/9 2 53601.50zł II piętro 53.43m2 B2
180 Fregaty 19/10 3 64365.90zł III piętro 64.16m2 B2
181 Fregaty 19/11 2 48194.20zł III piętro 48.04m2 B2
182 Fregaty 19/12 2 55838.70zł III piętro 55.66m2 B2

Spółka TBS „Prawobrzeże” zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych Na Osiedlu przy ul. Pokładowej/E.Gierczak/Oficerskiej/Drukarskiej/Masztowej- Etap I, którego budowa rozpocznie się w IV kwartale 2017 r., zakończenie realizacji przewidziane jest na sierpień 2019r. , natomiast zasiedlenie na wrzesień 2019r.

Zadanie  inwestycyjne  obejmuje realizację sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych niepodpiwniczonych o łącznej liczbie 184 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych. W każdej klatce schodowej zaprojektowano wózkownie do użytku mieszkańców danej klatki. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do ogródków przydomowych. Przewidziano dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak barier architektonicznych  istnieje możliwość dostosowania wszystkich mieszkań w parterach budynków  dla potrzeb  osób niepełnosprawnych.

Każde mieszkanie znajdujące się powyżej parteru będzie wyposażone w balkon.

Dostawcą ciepła i podgrzania wody będzie Szczecińska Energetyka Cieplna  z indywidualnym rozliczeniem zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania przez dostawcę ciepła.

Mieszkania zostaną wykończone pod klucz tj. ściany pomalowane na biało, glazura, terakota, wykładzina   PCV   na  podłodze, kuchenka  elektryczna energooszczędna  z  płytą  ceramiczną w kuchni, łazienka z białym montażem (wanna, umywalka, muszla klozetowa).

Zaplanowano parking, plac zabaw dla dzieci, osiedlowe ciągi piesze, ławki, zieleń osiedlowa.

Planowany koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 4.012,87 zł, z czego partycypacja najemcy wynosi 25% tej kwoty tj. około 1 003,21 zł/m² .

Osoby partycypujące w kosztach budowy - dysponenci lokali mieszkalnych, mogą również zostać ich najemcami, po spełnieniu określonych poniżej warunków. Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 500,00

3 385,88

2 - osobowe

1 600,00

5 078,82

3 - osobowe

2 400,00

6 983,38

4 - osobowe

3 200,00

8 464,70

5 - osobowe

4 000,00

10 157,64

6 - osobowe

4 800,00

11 850,59

7 - osobowe

5 600,00

13 543,53

8 - osobowe

6 400,00

15 236,47

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.03.2017r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki  na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym,  czyli 2016.

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości  przeznaczonej na cele mieszkaniowe na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. TBSP może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów TBSP, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Partycypacja

Pracodawcy i inne osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawierać z TBSP umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą najemcami.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 25% kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu lokalu i przekazania go do TBSP kwota partycypacji, wpłacona przez Partycypanta, będącego jednocześnie najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zdania lokalu.

Kwotę zwracanej partycypacji ustala się zgodnie z art. 29 a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od TBSP, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej. 

Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ww. kryteriów.

PROCEDURA NABORU

osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

  1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań zostaną ich najemcami.
  2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F .Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość - do wglądu.
  3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie od 15 marca 2017r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
  4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie TBSP. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
  5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

  1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji na wybrany lokal. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 1.
  2.  Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 2.
  3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 3.
  4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych w ostatnim roku przed datą przeprowadzania naboru. Zaświadczenia o dochodach sporządzone przez pracodawcę/ów będą brane pod uwagę   w  okresie od  1 stycznia 2017r. do  30 kwietnia 2017r. za rok 2016,  natomiast od 1 maja 2017r. do 31 grudnia 2017r. obowiązują zaświadczenia o dochodach wystawiane  przez urzędy skarbowe. Wzór zaświadczenia o dochodach  wystawianego przez pracodawcę dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 4 i 5.

Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia oraz szczegółowy wykaz mieszkań można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem: 91 46-136-92 wew.141, 148, 125.

Do pobrania: