Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Zarzadzanie wspolnotami Oferta

Oferta

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę naszej Spółki na administrowanie nieruchomością.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. od 1999 r. posiada doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 364 wspólnotami mieszkaniowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane oraz licencje zarządców nieruchomości.
Wspólnoty administrowane przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z Zarządami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.
Długoletnie funkcjonowanie na rynku zarządców nieruchomościami oraz ilość zarządzanych podmiotów pozwoliło nam na wynegocjowanie korzystnych dla wspólnot ofert na utrzymanie rachunku bankowego, wywozu śmieci, warunków ubezpieczenia nieruchomości i innych. 
Dla zapewnienia prawidłowej obsługi właścicieli lokali nasze biura działają po obu stronach rzeki Odry. Główna siedziba mieści się na prawobrzeżu przy ul. Winogronowej 11 F,  natomiast oddział na lewobrzeżu przy ul. Mariackiej 24.

W ramach usług w zakresie zarządzania nasza spółka zapewnia:

 1. Kompleksową obsługę finansowo księgową, w tym prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowanie wspólnoty przed organami podatkowymi i statystycznymi.
 2. Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej.
 3. Obsługę prawną.
 4. Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie.
 6. Obsługę w zakresie zaciągania kredytów termomodernizacyjnych, inwestycyjnych i innych.
 7. Podpisanie w imieniu wspólnoty, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci a także umowy rachunku bankowego.
 8. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku.
 9. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych dotyczących prowadzonych i zamierzonych do wykonania robót.
 10. Obsługę inspektorów nadzoru budowlanego.
 11. Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań w części sprawozdawczej za rok kalendarzowy, a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów – w ciągu miesiąca. Istnieje możliwość przeprowadzania zebrań w lokalach administracji.
 13. Realizowanie zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym, w tym – remontów budynków.
 14. Na podstawie umów zawartych pomiędzy Wspólnotami reprezentowanymi przez Zarząd Wspólnoty a firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnot – wystawienie zleceń, kontrolę i nadzór w zakresie:
  • utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia,
  • bieżącej konserwacji nieruchomości oraz napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,
  • usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej w ramach środków finansowych dostępnych na koncie Wspólnoty.

WSZYSTKIE WYMIENIONE USŁUGI SPÓŁKA NASZA WYKONUJE W RAMACH WYNEGOCJOWANEJ STAWKI ZA ADMINISTROWANIE