Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Sprzedaz Informacje ogólne

Informacje ogólne

Sprzedaż w drodze przetargu

Wolne pod względem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiące zasób własny, Towarzystwo może przeznaczać do zbycia w trybie przetargu. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości publikowane są w prasie lokalnej, na stronie internetowej TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. oraz w siedzibie Spółki. 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Lokale mieszkalne, użytkowe i garaże mogą być sprzedawane na rzecz ich dotychczasowych najemców. 
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają przede wszystkim lokale wybudowane, wyremontowane lub zmodernizowane przy udziale środków własnych Towarzystwa oraz środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, lokale stanowiące docelowo zasób lokali na wynajem, lokale położone w budynkach przewidzianych do remontu lub rozbiórki, lokale położone w budynkach przejętych po Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Sp. z o.o.

Szczegółowe zasady sprzedaży określone są w Zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Uwaga:

Postępowania w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin prowadzone są przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości  Urzędu Miasta Szczecin.