Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kto może być partycypantem

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS „Prawobrzeże” Sp. z .o.o. lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, partycypant musi zawrzeć ze Spółką umowę o partycypację.

Partycypantem może być:

 • osoba fizyczna, która będzie najemcą lokalu mieszkalnego, w którego kosztach budowy partycypuje;
 • osoba fizyczna, jeżeli uczestnicząc w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nabyła prawo do dysponowania tym lokalem i wskazania najemcy;
 • pracodawca działający w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników;
 • osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę.

Ile to kosztuje?

Zawierając umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy konkretnego lokalu mieszkalnego partycypant zobowiązuje się wpłacić partycypację w wysokości określonej w tej umowie. Najczęściej jest to 25% lub 30% przewidywanych kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego. Po zakończeniu inwestycji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia wniesionych partycypacji w stosunku do faktycznych kosztów budowy. Różnica z rozliczenia kwoty partycypacji może wynikać z różnicy pomiędzy kosztami budowy przewidywanymi i faktycznymi oraz pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a faktyczną lokalu. W przypadku, gdy koszty budowy były wyższe od przewidywanych, partycypant w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia jest zobowiązany wpłacić brakującą kwotę partycypacji. W przypadku, gdy koszty budowy były niższe od przewidywanych, w takim samym terminie Towarzystwo dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą o wymaganą partycypację na wskazane przez partycypanta konto bankowe.
Koszt budowy 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na inwestycjach zrealizowanych i przewidzianych do realizacji z udziałem partycypantów w latach 2015-2019 kształtuje się na poziomie 4 000 zł, w związku z tym przewidywana wysokość partycypacji przykładowych mieszkań może wynosić:

 • mieszkanie 2-pokojowe małe (około 45 m²)
  45 m² x 4 000 zł x 30% = 54 000 zł
 • mieszkanie 2 – pokojowe duże (około 54 m²)
  54 m² x 4 000 zł x 30% = 64 800 zł
 • mieszkanie 3-pokojowe (około 65 m²)
  65 m² x 4 000 zł x 30% = 78 000 zł

Wysokość partycypacji jest każdorazowo wyliczana indywidualnie w zależności od przewidywanych kosztów budowy 1 m² powierzchni na danym zadaniu inwestycyjnym oraz powierzchni użytkowej konkretnego lokalu mieszkalnego.

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne, środki uzyskane z wycofanego wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną bądź z kredytu bankowego.

 

Wykaz nr 1

Lista osób uprawnionych do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o .o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 17/2

26.10.2017 GODZ. 13:10

SZYMON NOWAK

2

FREGATY 19/5

08.11.2017 GODZ. 10:04

KRUPA LILIA

3

SOWIŃSKIEGO 29E/3

08.11.2017 GODZ. 10:04

KRUPA LILIA

4

FREGATY 21/15

09.11.2017 GODZ. 11:50

KULIKOWSKA JESSICA,
KULIKOWSKI PAWEŁ

5

SOWIŃSKIEGO 29C/4

14.11.2017 GODZ. 12:55

MATEŃKO EWELINA,
MATEŃKO JACEK

6

SOWIŃSKIEGO 27/2

20.11.2017 GODZ. 11:23

JANKOWSKA ELŻBIETA

7

FREGATY 7/7

27.11.2017 GODZ. 08:30

KUBIŃSKA MAŁGORZATA

8

SOWIŃSKIEGO 29C/1

27.11.2017 GODZ. 11:20

GŁOGOWSKA AGNIESZKA,
GŁOGOWSKI MIŁOSZ

9

SOWIŃSKIEGO 35B/11

29.11.2017 GODZ. 15:15

RADACZ RADOSŁAW

10

FREGATY 13/8

01.12.2017 GODZ. 15:08

MIZIAŁKOWSKI RADOSŁAW

11

SOWIŃSKIEGO 25A/1

04.12.2017 GODZ. 10:05

BOWKUN URSZULA

12

SOWIŃSKIEGO 29/5

05.12.2017 GODZ. 10:09

JUSZCZAK PAWEŁ

13

SOWIŃSKIEGO 29D/5

05.12.2017 GODZ. 14:30

SIKORSKI MARCIN

14

ŚLĄSKA 51A/3

11.12.2017 GODZ. 11:45

WRÓBEL JULITA

 


Wykaz nr 2

Lista -WARUNKOWA -osób uprawnionych do zawarcia z TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 1/8

27.10.2017 GODZ. 11:55

SZABLEWSKA BEATA

2

ŚLĄSKA 53A/6

08.11.2017 GODZ. 08:28

PIETRZYKOWSKA AGNIESZKA,
PIETRZYKOWSKI ARTUR

3 FREGATY 3/5 04.12.2017 GODZ. 14:28 TOMCZAK KRZYSZTOF


Do pobrania: