Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kto może być partycypantem

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS „Prawobrzeże” Sp. z .o.o. lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, partycypant musi zawrzeć ze Spółką umowę o partycypację.

Partycypantem może być:

 • osoba fizyczna, która będzie najemcą lokalu mieszkalnego, w którego kosztach budowy partycypuje;
 • osoba fizyczna, jeżeli uczestnicząc w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nabyła prawo do dysponowania tym lokalem i wskazania najemcy;
 • pracodawca działający w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników;
 • osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę.

Ile to kosztuje?

Zawierając umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy konkretnego lokalu mieszkalnego partycypant zobowiązuje się wpłacić partycypację w wysokości określonej w tej umowie. Najczęściej jest to 25% lub 30% przewidywanych kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego. Po zakończeniu inwestycji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia wniesionych partycypacji w stosunku do faktycznych kosztów budowy. Różnica z rozliczenia kwoty partycypacji może wynikać z różnicy pomiędzy kosztami budowy przewidywanymi i faktycznymi oraz pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a faktyczną lokalu. W przypadku, gdy koszty budowy były wyższe od przewidywanych, partycypant w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia jest zobowiązany wpłacić brakującą kwotę partycypacji. W przypadku, gdy koszty budowy były niższe od przewidywanych, w takim samym terminie Towarzystwo dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą o wymaganą partycypację na wskazane przez partycypanta konto bankowe.
Koszt budowy 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na inwestycjach zrealizowanych i przewidzianych do realizacji z udziałem partycypantów w latach 2015-2019 kształtuje się na poziomie 4 000 zł, w związku z tym przewidywana wysokość partycypacji przykładowych mieszkań może wynosić:

 • mieszkanie 2-pokojowe małe (około 45 m²)
  45 m² x 4 000 zł x 30% = 54 000 zł
 • mieszkanie 2 – pokojowe duże (około 54 m²)
  54 m² x 4 000 zł x 30% = 64 800 zł
 • mieszkanie 3-pokojowe (około 65 m²)
  65 m² x 4 000 zł x 30% = 78 000 zł

Wysokość partycypacji jest każdorazowo wyliczana indywidualnie w zależności od przewidywanych kosztów budowy 1 m² powierzchni na danym zadaniu inwestycyjnym oraz powierzchni użytkowej konkretnego lokalu mieszkalnego.

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne, środki uzyskane z wycofanego wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną bądź z kredytu bankowego.

 

Wykaz nr 1

Lista osób uprawnionych do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o .o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 11/5

23.06.2017 GODZ. 13:00

KUNDA ALEKSANDRA

2

SOWIŃSKIEGO 25A/5

29.06.2017 GODZ. 08:12

NOWAK MAŁGORZATA

3

SOWIŃSKIEGO 27A/5

04.07.2017 GODZ. 09:25

SITEK KATARZYNA

4

FREGATY 5/9

04.07.2017 GODZ. 10:30

DOBACZEWSKI BARTOSZ

5

SOWIŃSKIEGO 25A/4

10.07.2017 GODZ. 11:35

SKIBIŃSKA IWONA

6

FREGATY 1/4

14.07.2017 GODZ. 10:45

DROBISZ MARIA;
DROBISZ JERZY

7

FREGATY 23/2

18.07.2017 GODZ. 12:00

MURAWSKA KATARZYNA;
MURAWSKI ROBERT

8

GWARNA 30/11

19.07.2017 GODZ. 07:32

WDOWIAK HALINA

9

SOWIŃSKIEGO 25A/3

20.07.2017 GODZ. 08:45

MARCZUK-STRAWNA ANNA BARBARA;
STRAWA CEZARY PIOTR

10

FREGATY 9/1

20.07.2017 GODZ. 09:34

KORNATA KAMILA

11

SOWIŃSKIEGO 29/7

24.07.2017 GODZ. 8:40

MROZIŃSKI PRZEMYSŁAW

12

SOWIŃSKIEGO 25A/2

25.07.2017 GODZ. 12:51

PIÓROWSKA-CIMOCH JOANNA;
CIMOCH MARCIN

13

FREGATY 23/3

31.07.2017 GODZ. 10:33

BOCHENEK JACEK

14

SOWIŃSKIEGO 25B/3

31.07.2017 GODZ. 14:55

WYKROT IZABELLA

15

ŚLĄSKA 51/3A

01.08.2017 GODZ. 10:00

WIŚNIEWSKA ALICJA

16

FREGATY 11/3

03.08.2017 GODZ. 13:04

GAWIŃSKI DANIEL

17

SOWIŃSKIEGO 29E/4

03.08.2017 GODZ. 12:34

ŚRODA ANDŻELA;
STRZELCZYK MARIUSZ

18

GWARNA 32/8

09.08.2017 GODZ. 12:30

BORAJKIEWICZ MIROSŁAWA

19

SOWIŃSKIEGO 25/2

21.08.2017 GODZ. 13:52

PAŃKA TAMARA

20

SOWIŃSKIEGO 29D/4

22.08.2017 GODZ. 14:34

RYGIELSKA MAGDALENA

Wykaz nr 2

Lista -WARUNKOWA -osób uprawnionych do zawarcia z TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 23/11

04.07.2017 GODZ. 14:50

DYNAK DANIEL

2

SOWIŃSKIEGO 25/1

10.08.2017 GODZ. 15:05

SANDOMIERSKA ELŻBIETA

Wykaz nr 3

Lista REZERWOWA - WARUNKOWA osób uprawnionych do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

SOWIŃSKIEGO 25B/2

10.07.2017 GODZ. 11:35

SKIBIŃSKA IWONA

2

ŚLĄSKA 51/3A

01.08.2017 GODZ. 13:38

ZDANOWICZ RENATA;
ZDANOWICZ WERONIKA

3

GWARNA

11.08.2017 GODZ. 14:35

DŁUGOKĘCKA SYLWIA

Do pobrania: