Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas O spółce

O spółce

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o. powołane zostało Uchwałą Nr XLI/519/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum - Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.

Akt Założycielski spółki podpisano 24 lutego 1998 roku.
Spółka wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000000612.
Właściciel: Gmina Miasto Szczecin 100% udziałów.
Kapitał zakładowy: 299.724.000,00 zł.

Towarzystwo działa na terenie Gminy Miasto Szczecin. Przedmiot działalności Spółki:
  • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

  • nabywanie budynków mieszkalnych
     

  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu

  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa

  • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym

  • budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli

  • budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego

  • przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa