Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Ulga w czynszu. Pomoc dla firm i stowarzyszeń

Ulga w czynszu. Pomoc dla firm i stowarzyszeń

Przedsiębiorcy oraz Organizacje Pozarządowe (NGO) mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek który należy składać do poszczególnych zarządców lokali tj.: ZBiLK, Szczecińskiego TBS, TBS Prawobrzeże.

 

Wsparcie dotyczyć będzie tych firm oraz organizacji, które poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy będą jednak zobowiązani do comiesięcznego wnoszenia opłat za media, które wchodzą w skład opłat z tytułu najmu. Sam wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony po odwołaniu stanu epidemii i unormowaniu się sytuacji. Ponadto odsetki za zwłokę w opłatach czynszu najmu za wyżej podany okres nie będą naliczane i pobierane (od 16 marca) .

 

Wskazane jest w obecnej sytuacji zagrożenia składanie wniosków drogą elektroniczną, które należy przesyłać na nw. adresy:
sekretariat@zbilk.szczecin.pl , biuro@stbs.pl , sekretariat@tbsp.szczecin.pl, z określeniem rodzaju oczekiwanego wsparcia.