Strona główna Strona główna Strona główna

Aktualne przetargi

» Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości (opublikowano: 2016/10/17)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości połozonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, kusocińskiego, Głowackiego (opublikowano: 2016/10/14)

» Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie  (opublikowano: 2016/10/13)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2016/09/26)

» Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego (opublikowano: 2016/09/26)

» Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie (opublikowano: 2016/09/22)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/09/15)

» Wykaz nr 21/TBSP/2016 dot. loklau użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2016/09/14)

» Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego (opublikowano: 2016/09/14)

» Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. (opublikowano: 2016/09/14)

» Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2016/09/14)

» Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 (opublikowano: 2016/09/12)

» Przetarg nirograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji  (opublikowano: 2016/09/12)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b (opublikowano: 2016/09/07)

» Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego (opublikowano: 2016/09/05)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska (opublikowano: 2016/09/01)

» przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 (opublikowano: 2016/08/25)

» Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2016/08/18)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 (opublikowano: 2016/08/17)

» Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego  (opublikowano: 2016/07/29)

» Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2016/07/26)

» Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej (opublikowano: 2016/07/26)

» Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 (opublikowano: 2016/07/26)

» Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2016/07/26)

» Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego (opublikowano: 2016/07/26)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP (opublikowano: 2016/07/19)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/07/14)

» Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 (opublikowano: 2016/07/13)

» Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji (opublikowano: 2016/07/11)

» Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie (opublikowano: 2016/06/15)

» Ogłoszenie tablicowe  (opublikowano: 2016/06/13)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2016/06/08)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/06/03)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/23)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/20)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/20)

» Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia  (opublikowano: 2016/05/18)

» Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2016/05/18)

» Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie (opublikowano: 2016/05/13)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/11)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/11)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych (opublikowano: 2016/05/09)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/02)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/05/02)

» Ogłoszenie tablicowe (opublikowano: 2016/04/29)

» Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe (opublikowano: 2016/04/29)

» Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. (opublikowano: 2016/04/28)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa (opublikowano: 2016/04/28)

» Ostatnie mieszkanie na sprzedaż ul. Miernicza !  (opublikowano: 2016/04/27)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali  (opublikowano: 2016/04/21)

» Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 (opublikowano: 2016/04/21)

» Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. (opublikowano: 2016/04/19)

» Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin (opublikowano: 2016/04/18)

» Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo (opublikowano: 2016/04/18)

» Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie (opublikowano: 2016/04/13)

» Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowano: 2016/04/12)

» Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (opublikowano: 2016/04/12)

» Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie (opublikowano: 2016/04/08)

» Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP (opublikowano: 2016/02/24)

» Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu (opublikowano: 2016/01/20)

 

[powrót]