Strona główna Strona główna Strona główna

O nas


Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o. powołane zostało Uchwałą Nr XLI/519/97 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum - Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
Akt Założycielski spółki podpisano 24 lutego 1998 roku.
Spółka wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000000612.
Właściciel: Gmina Miasto Szczecin 100% udziałów.
Kapitał zakładowy: 262 692 800 zł.
Organami Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Prawobrzeże” są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd.

Zarząd Towarzystwa jest jednoosbowy. W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes Zarządu - Paweł Sikorski

Towarzystwo działa na terenie Miasta Szczecina. Przedmiot działalności Spółki:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
 • nabywanie budynków mieszkalnych,
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
 • sprawowanie na podstawie odrębnych umów zarządu budynkami mieszkalnymi nie będącymi jego własnością,
 • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
  z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

 

[powrót]